Kun julkinen haluaa hirttä

Kun julkinen haluaa hirttä

Päiväkoti, kirjasto, koulu… Niissä ollaan, eletään, vietetään paljon aikaa, viihdytään. Niistä halutaan rakentaa luonnonmukaisia, luontoystävällisiä, ekologisia ja pitkäikäisiä. Puun luontokuva on itsestään selvä: se on suoraan metsästä. Jokainen hirsi on kasvanut vuosikymmenet hitaasti vahvaksi ja kestäväksi rakennusten raaka-aineeksi, ja siitä on hyvä tehdä kauniit ja kestävät julkiset rakennukset.

Timber-hirsi Oy:n JOONAS MASSIIVI on aivan uusi tapa rakentaa hirrestä suuriakin rakennuksia. CLT-hirsi on täysin painumaton, joten siitä voidaan suunnitella lähes mikä rakennus tahansa yhteen tai useampaan kerrokseen.

RAKENNUSLIIKE URAKOI – ME ALIURAKOIMME

Julkinen rakentaja on tottunut tekemään yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa, mutta rakennusliikkeet eivät välttämättä hallitse hirsirakentamista. Timber-Hirsi Oy ratkaisi asian niin, että rakennusliike toimii edelleen pääurakoitsijana ja Timber-Hirsi Oy huolehtii CLT-hirsirakentamisen koko hankinta- ja toimitusketjun, pystyttää rakenteet ja huolehtii oman osuutensa rakennusprosessista.

Massiivipuurakentaminen yleistyy kovaa vauhtia.
Timber-Hirsi Oy hallitsee suurtenkin hirsirakennusten vaatiman tekniikan ja monimutkaiset arkkitehtoniset ratkaisut. Haluamme tehdä Suomeen maailman moderneimpia hirsirakennuksia yhdessä rakennusliikkeiden kanssa. Sitoudumme pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja rakenteiden konseptointiin yhteisessä suunnittelupöydässä.

Te hoidatte tarjouksen ja urakan. Me urakoimme rakennuksen kivijalalle.

Julkiset rakennuttajat haluavat luonnonmukaisen, ilmastoystävällisen hirren päiväkotien, koulujen, kirjastojen ja monien muiden yleisökäyttöön tulevien rakennusten materiaaliksi. Rakennusliikkeille on saattanut olla pulmallista tarjota hirsirakennusta urakkakohteekseen hirsikokemuksen puutteen takia. Ratkaisimme asian.

Painumaton CLT-hirsi
Voit tarjota asiakkaallesi täydellisesti painumattoman JOONAS MASSIIVI-hirsirakennuksen. Hirsi tehdään ristiinlaminoidusta puusta ja keskellä oleva, kantava pystypuu estää painumisen täydellisesti. Täysin stabiili hirsirakenne mahdollistaa nykyaikaisen rakentamisen ja arkkitehtuurin.

Arkkitehdille vapaat kädet
Nyt voit suunnitella minkälaisen hirsirakennuksen tahansa eikä sinun enää tarvitse ajatella hirren painumista. JOONAS MASSIIVI on täysin painumaton. JOONAS MASSIIVI mahdollistaa julkisten rakennusten monikerrosrakentamisen. Ulkonäkö on täysin varioitavissa vuorilaudattomin rakentein, jiiri- ja piilonurkin.

Hirsitalo ei ole kertakäyttötuote
Suunnittelemme hirsirakennuksen niin, että kuori on käyttökelpoinen jopa satoja vuosia. Talotekniikka voidaan tarvittaessa vaihtaa ja modernisoida purkamatta rakenteita. Suunnittelu- horisonttimme on 150 vuotta.

Turvallinen tarjota
Voit pyytää meiltä tarjouksen täydellisestä hirsitoimituksesta tai laskea sen itse hinnastomme mukaan. Yksinkertaistetun hinnaston avulla vältyt suuritöiseltä tarjouslaskemiselta kerta toisensa perään.

Tilaa talvella – rakenna kesällä / tilaa kesällä – rakenna talvella
Meillä on valmius rakentaa varastoon ja näin tasata kysyntähuippuja ja tehtaan kapasiteettia. Aikataulumme joustavat rakennusliikkeen tarpeen ja tilaajan aikataulujen mukaan. Timber-hirsi Oy
on hirsimarkkinaosaaja ja hallitsee hankintaketjun alusta loppuun.

Oivaltavaa osaamista monen sukupolven ajalta
Timber-hirsi Oy:llä on hirsirakentamisen vankka kokemus monen sukupolven ajalta ja käytössään uusin hirsitieto ja -taito.

Vastaa aluerakentamisen kasvavaan massiivipuukysyntään. Hae tehokkuutta moduulirakentamisesta.